Foto: Wikimedia

Det finns en nära koppling mellan vissa sporter och snusning. Om man vill använda tobaksprodukter, då är det helt enkelt lättare att hantera en prilla än en cigarett när man är upptagen med annat. Vilket med tiden har skapat ett traditionellt förhållande mellan snus och till exempel hockey. I vart fall i Sverige.

I andra länder är frågan mer kontroversiell. Amerikansk hockey är i princip tobaksfri och gör ingen skillnad mellan olika tobaksprodukter. Men på något sätt tycks svenska spelare i USA ändå komma undan med att snusa. I EU är det som bekant förbjudet att sälja snus och det svenska snuset lever tills vidare på ett lokalt undantag. Nikotin finns även på anti-dopingbyrån WADA:s observationslista.

Men snuset har som sagt urstarka rötter i Sverige. Till detta finns historiska skäl. Det svenska snuset har en lång historia, som sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet. Från början var det en produkt för hovet och adeln, importerad från Frankrike. Fast då handlade det om luktsnus. Så småningom började bönderna odla tobak själva. Då användes till en början bladen som de är, för att tugga på. Så småningom kom man på att tobaken gör sig bättre om den mals, kryddas och fermenteras. Med det var det svenska lössnuset fött.

Snabbt fick Sverige en mängd snusfabriker, som verkade fram till första världskriget. Då införde staten ett tobaksmonopol, bland annat för att finansiera en upprustning av försvaret och ett nytt pensionssystem. Många fabriker och märken försvann då, medan andra gick upp i det nya monopolet. År 1961 avskaffades till slut tobaksmonopolet för import och försäljning av tobak och 1967 avskaffades även tillverkningsmonopolet.

Men det är först på senare år som den fria snustillverkningen tagit fart. Till exempel har vi nya aktörer på marknaden som Nordic Snus, som tagit upp konkurrensen med marknadens jättar. Dessutom finns en utbredd egen tillverkning bland privata entusiaster samt en omfattande postorderindustri för utrustning, kryddning och tillbehör.

I slutet av 60-talet introducerades portionssnuset. Med det började också snusets återtåg från att vara en rätt proletär företeelse till att hamna i var mans mun. Här har produktutvecklingen fortsatt med nya, bättre material för påsarna och nya slim-påsar som är mer diskreta. Nu kan vem som helst ha en prilla inne på ett möte eller på en resa. I och med att rökning förbjöds på krogen skapades ännu ett behov hos en grupp konsumenter.

Så det är verkligen inte bara inom idrotten som snuset har en stark ställning.