Betsson

Foto: Bildbyrån

IIHF-rådet har haft ett möte för att diskutera de frågor som lagts fram av Lettlands regering angående situationen i Belarus.

I ett brev som överlämnats till IIHF har den lettiska premiärministern angett att landet vill vara värd för världsmästerskapet IIHF i ishockey 2021, men att det kan vara ovilligt att göra det med Minsk som medarrangör under de nuvarande omständigheterna. Den lettiska premiärministern har uppmanat IIHF att överväga ett annat land som medarrangör för världsmästerskapet.

”Det här är första gången som en regering i en värdnation har meddelat sin ovilja att förbli en turneringsvärd med en annan värdnation på grund av politiska skäl,” sade IIHF-president René Fasel på IIHF.com. ”IIHF är djupt bekymrad över de senaste händelserna i Minsk, men som idrottsförbund är IIHF inte en politisk enhet och kan inte flytta en turnering av politiska skäl”.

“Men IIHF är ansvarig för att varje turneringsvärd kan garantera hälsa och säkerhet för spelare, tjänstemän och åskådare.”

IIHF-rådet kommer därför att sammanställa en expertgrupp för att genomföra en fullständig genomgång av turneringens status och samråda med alla relevanta experter inom de finansiella, medicinska, evenemangs-, marknadsförings-, idrotts-, juridiska och administrativa områdena av världsmästerskapet. De kommer att ha mandatet att ta fram en tydlig bild av situationen med IIHF-världsmästerskapet i ishockey 2021 för att presentera för IIHF-rådet under sitt nästa möte i november.

“För att vara tydlig kommer expertgruppens uppgift att vara att granska alla potentiella risker som för närvarande finns med Minsk / Rigas förmåga att fungera som turneringsvärdar”, säger IIHF: s generalsekreterare Horst Lichtner. “De får i uppdrag att komma med rekommendationer om vad den bästa banan kommer att gå för världsmästerskapet.”

Om artikelförfattaren:

Anders Granström – Ansvarig utgivare & Sportjournalist
[email protected]
079-3395109

>> Läs mer om mig här