Detta är Volat. Volat är utvald och framröstad till att vara årets maskot. Namnet röstades även det fram och var så populärt för att alla kunde uttala det rätt, oavsett vilket land man kommer ifrån. Dock fanns det en del andra alternativ med i bilden, dessa:

1. Volat 859

2. Belovezhik 619
3. Rasti 514
4. Vezhik 287
5. Zubryk 328
6. Pushik 221
7. Yanka 253
8. Bully 240
9. Zuby 146
10. Shaibik 111